Thể loại: Hoàng gia

Kim cương vương miện, được gán cho Fabergé, khoảng năm 1903
Đấu giá Trang sức cao cấp Câu chuyện trang sức Hoàng gia Sotheby

Một Tiara, Vòng cổ, Công chúa và Xã hội

Đồ trang sức lịch sử đưa chúng ta trở lại thời gian. Họ là những mảnh độc đáo với một linh hồn. Và quá khứ huyền thoại của họ vẫn còn tồn tại đến ngày hôm nay.

quảng cáo