Truyền thông & Kinh doanh

Giấc mơ trang sức cao, như một nền tảng truyền thông, tự hào cung cấp một bộ dịch vụ cho các thương hiệu xa xỉ, để đóng góp cho hình ảnh và doanh nghiệp của họ. Trong số này:

  • Tư vấn kinh doanh và thương hiệu
  • Dịch vụ quản lý truyền thông xã hội
  • Chiến dịch quảng cáo trực tuyến
  • Dịch vụ mua sắm cá nhân

Vui lòng tham khảo các phần sau để biết thêm thông tin:

Chiến dịch quảng cáo trực tuyến

Tư vấn kinh doanh và thương hiệu

Dịch vụ mua sắm cá nhân

Vui lòng nhấp vào nhấn vào đây. để tải về mới nhất Phương tiện truyền thông Kit (cập nhật tháng 2018 năm XNUMX).

Vui lòng nhấp vào nhấn vào đây. để tải về tài sản adv trực tuyến trình bày.

Nếu bạn muốn làm sâu sắc cuộc trò chuyện, chỉ cần gửi email đến info@highjewellerydream.com.

#JewelleryThroughTime #b chữ #BuyJewels # OnlineB chữ