Thể loại: Đồng hồ

Chanel - J12 X-RAY
Thế giới Basel 2020 Đồng hồ Chanel Đồng hồ báo thức

J12 X-Ray - Chanel

Cũng không trắng hay đen. Trong suốt. Một chiếc J12 mới vượt xa màu sắc và chất liệu để kỷ niệm 20 năm đồng hồ đột phá của Chanel.

quảng cáo