Thể loại: Kim cương xanh

Đấu giá Kim cương xanh Trang sức cao cấp Câu chuyện trang sức Đồ trang sức Vua và Hoàng hậu Sotheby

The Farnese Blue - Lịch sử Hoàng gia tại Sotheby

Ba trăm năm lịch sử Hoàng gia tất cả trong một viên kim cương xanh 6.16 cara.

quảng cáo
Kim cương Apollo và Artemis Sotheby Geneva