Thể loại: Kim cương xanh

Đấu giá Kim cương xanh Trang sức cao cấp Câu chuyện trang sức Đồ trang sức Vua và Hoàng hậu Sotheby

The Farnese Blue - Lịch sử Hoàng gia tại Sotheby

Ba trăm năm lịch sử Hoàng gia tất cả trong một viên kim cương xanh 6.16 cara.

Kim cương Apollo và Artemis Sotheby Geneva