Thể loại: Trên bản tin tức

Cửa hàng Jacob & Co tại Four Seasons Hotel des Bergues Geneva
Trên bản tin tức

Jacob & Co. có một phòng khách sang trọng mới

Tại trung tâm của Geneva, thủ đô của ngành chế tạo đồng hồ tốt, Jacob & Co. mở một cửa hàng mới tại Four Seasons Hotel des Bergues.