Trang chủ

High Jewellery không chỉ là về kim loại quý và đá quý đặc biệt.

High Jewellery nói về việc lặn sâu vào một niềm đam mê không bao giờ kết thúc, một phép thuật mê hoặc bạn và đưa bạn đến một chiều hướng cổ tích, nơi Giấc mơ trở thành sự thật.

Claudia Carletti Camponeschi, Giấc mơ trang sức cao cấp.

#JewelleryThroughTime #JewelleryTh thông qua