ट्याग: लिलामी परिणामहरू

Bonhams लन्डन - कार्टियर द्वारा एक कला डेको एक्वामरिन र हीरा हार,
नीलामी Bonhams

Bonhams लन्डन ज्वेल्स बिक्री - परिणाम

कार्टियर द्वारा एक कला डेको हार एक बोली युद्ध पछि £ 459,000 मा बेच्छ।

Odescalchi हार 3
नीलामी अपवादात्मक जेवेलहरू उच्च गहना ईतिहास र विरासत भव्य ज्वेल्स सोथेबीको

नोबल जेवेलहरू सोथेबीको जेनेभामा तारा थपेका छन्

सोथेबीको जेनेभामा भव्य ज्वेलहरू र नोबल जेवेलहरू। एक रातमा जहाँ ठूलो बिक्री हाइलाइटहरू असफल भयो, महान प्रोभेन्सन्स र आर्ट डेको कोषागारहरूको गहनाले उनीहरूको आकर्षण पुष्टि गरे।

अपोलो र आर्टेमिस हीरे सोथेबीको जेनेभा