श्रेणी: लुई Vuitton

लुइस Vuitton सेतुनिया डायमंड_credit तस्वीर फिलिप Lacombe
हीरे उच्च गहना लुई Vuitton

सेथुन्य हीरा

सेभेली पछि, लुइस भुटनले बोरोसवानाको कार्वेमा खानी साइटबाट दोस्रो असाधारण मोटामोटी घोषणा गरे।