آخرین ارسال ها

مزایده جواهرات بالا داستان های جواهرات ساتبی

صلیب آمیتیست پرنسس دایانا

صلیب عطاالله شاهزاده دایانا، آویز منحصر به فرد دهه 1920 توسط گارارد که چندین بار توسط پرنسس پوشیده شده بود، توسط کیم کارداشیان در ساتبیز لندن در جریان "فروش سلطنتی و نجیب" در 18 ژانویه خریداری شد.